Populiarūs Straipsniai

Eikite į fortus. Kaip aplankyti gražius Kauno kraštovaizdžius neturint automobilio? (III) - ledireceptai.lt

Statykime dvasingumo ir apsaugos tvirtovę Vyresnysis Ronaldas A. Resbandas Iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo Kai gyvename pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją, kai panaudojame Gelbėtojo Apmokėjimą ir su tikėjimu veržiamės pirmyn, stiprėja mūsų apsauga nuo priešininko.

Mano brangūs broliai ir seserys, šiai konferencijai artėjant prie pabaigos aš reiškiu padėką mūsų Turbo parinkčių demonstracinė sąskaita Danguje už visus per pastarąsias dvi dienas nuo šios sakyklos išsakytus patarimus, tiesas ir apreiškimus.

Buvome mokomi Dievo tarnų, pašauktų kalbėti Jo šventus žodžius. Istoriškai tvirtoves žmonės statydavosi tam, kad į vidų neįsileistų priešų. Tokiose tvirtovėse dažniausiai būdavo bokštas, iš kurio sargybiniai — kaip ir pranašai — įspėdavo apie grėsmingas pajėgas ir besiartinančias atakas.

Kaip aplankyti gražius Kauno kraštovaizdžius neturint automobilio? (III)

Ankstyvaisiais Jutos pionierių laikais mano prosenelis Tomas Eikite į fortus su savo šeima buvo vieni iš pirmųjų naujakurių, įžengusių į nuostabiųjų Jutos Vosačo kalnų Heberio slėnį.

Tai buvo gana nesudėtingas statinys iš greta sustatytų tuopų rąstų, taip sudarančių išorinę forto sieną. Viduje prie tos bendros tvirtovės sienos buvo suręsti nameliai. Toks statinys teikė apsaugą besikuriančioms ir Viešpatį garbinusioms pionierių šeimoms.

Panašiai yra ir mūsų laikais. Mūsų namai yra nuo pasaulio blogio saugančios tvirtovės.

Galle kur. Fort Galle, Šri Lanka: nuotraukos, lankytinos vietos, apžvalgos

Savo namuose pas Kristų einame kartu mokydamiesi sekti Jo įsakymais, studijuodami Raštus, melsdamiesi ir padėdami vieni kitiems išlikti sandoros kelyje. Mums reikia tos stiprybės, kad pasitiktume ir atremtume priešininko puolimus.

eikite į fortus

Gyvendami eikite į fortus pasišventimu, kylančiu iš tikėjimo Jėzumi Kristumi, mes jausime taikų Šventosios Dvasios buvimą. Ji ves mus į tiesą, įkvėps gyventi vertai Viešpaties palaimų ir paliudys, kad Dievas gyvas ir kad Jis mus myli. Ir visa tai — mūsų pačių namų tvirtovėje. Tačiau atminkime, kad mūsų namų tvirtumas priklauso nuo to, kokie dvasiškai stiprūs kiekvienas iš mūsų esame tuose namuose.

Prezidentas Raselas M.

Trekking Sahyadri

Broliai ir seserys, mes kariaujame su Šėtonu dėl žmonių sielų. Mūšio linijos buvo nubrėžtos dar ikižemiškame gyvenime. Šėtonas, kartu su trečdaliu Dangiškojo Tėvo vaikų, atmetė Jo išaukštinimo pažadus. Nuo to laiko šio priešininko pakalikai kaunasi su tais ištikimaisiais, kurie renkasi Tėvo planą.

Šėtonas žino, kad jo dienos suskaičiuotos ir kad jam liko nedaug laiko.

eikite į fortus

Kad ir koks gudrus ir suktas jis būtų, laimėti jam nepavyks. Tačiau vis dar siaučia jo kova dėl kiekvieno iš mūsų sielos.

Kad apsisaugotume, turime statytis dvasingumo ir savo sielų apsaugos tvirtovę, tokią, kurios nepramuš piktasis. Šėtonas yra klastinga gyvatė, į mūsų protus ir širdis įsiranganti tuomet, kai prarandame budrumą, patiriame nesėkmes ar netenkame vilties.

Jis gundo mus meilikaudamas, žadėdamas palengvėjimą, poilsį ar laikiną gerą savijautą, kai jaučiamės blogai. Mus gali palikti Dvasia.

eikite į fortus

Toks teisus tikslas gerai aprašytas Mormono Knygoje, kai vadas Moronis ruošė nefitus melagio, kraugerio ir galios ištroškusio Amalikijo puolimams.

Stoję į mūšį lamanitai nustėro išvydę nefitų pasiruošimą, ir buvo įveikti. Išorinei gynybai jie pasistatė tvirtovę, o vidinei gynybai — savo sielų gelmėse įtvirtino tikėjimą Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Turime būti paklusnūs. Lehis neklausinėjo; jis nesvarstė kodėl ar kaip. O gal labiau esame linkę abejoti Dievo įsakymais, kaip tai darė Nefio broliai, kurių tikėjimo trūkumas galiausiai juos nugręžė nuo Viešpaties?

eikite į fortus

Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi. Tiesą turime ginti taip, kaip tai Mormono Knygoje darė pranašas Abinadis. Sandoras sudarome ir atnaujiname priimdami eikite į fortus ir garbindami šventykloje.

eikite į fortus

Per šias šventas apeigas įsipareigojame priimti Jėzaus Kristaus vardą, sekti Juo ir prisiimti savo pareigas šiame dieviškame darbe, kaip tai darė Jis.

Tėvo akivaizdoje galime susitelkti į savo protėvius, savo šeimas ir amžinąjį gyvenimą. Kad mums nereikėtų nuolat svarstyti, kas gera, o kas bloga, turime ugdyti įžvalgumą ir savidrausmę.

Jūsų liudijimas apie Jėzų Kristų yra jūsų asmeninė tvirtovė, apsauga jūsų sielai.

14 Įžymūs fortai ir rūmai Indijoje, kuriuos turite pamatyti

Panašiai yra ir su liudijimu. Kai gyvename pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją, kai panaudojame Gelbėtojo Apmokėjimą ir veržiamės pirmyn su tikėjimu, o ne baime, stiprėja mūsų apsauga nuo priešininko apgaulių.

Ir lyg tie tvirtovės saugomi pionieriai, esame saugiai apglėbiami Gelbėtojo meilės rankomis.