Sistemos aprašymas:

Finansų valdymo galimybės. Finansų valdymas - Biudžeto ir finansų valdymo sistema - Asseco Lietuva

Turinys

  Finansų valdymas Finansų valdymo galimybės ir finansų valdymo sistema Tobulėja biudžetinių organizacijų atliekamos funkcijos, keičiasi šioms organizacijoms keliami finansų bei apskaitos tvarkymo reikalavimai, įsisavinamos Europos Sąjungos lėšos. Sėkmingam viešojo sektoriaus finansininkų darbui sukūrėme sprendimą, leidžiantį efektyviai valdyti informacijos srautus, greitai ir įvairiais pjūviais analizuoti duomenis, taip prisitaikant prie greitai kintančios aplinkos.

  finansų valdymo galimybės

  Sistemos aprašymas: Viešajam sektoriui skirta biudžeto ir finansų valdymo sistema įgalina efektyvų informacijos srautų valdymą, greitą duomenų analizę ir padeda geriau prisitaikyti prie greitai kintančios aplinkos. Sprendimas yra pritaikytas esamiems ir būsimiems ES apskaitos reikalavimams.

  1. Kokios finansų valdymo sistemos galimybės?
  2. Kaip užsidirbti pinigų iš vaizdo įrašų

  Biudžeto ir finansų valdymo sistema yra lengvai integruojama su kitomis informacinėmis sistemomis, pvz. Ji turi neribotas plėtojimo galimybes.

  finansų valdymo galimybės

  Biudžeto ir finansų valdymo sprendimas Jums reikalingas, jeigu: norite būti ramūs dėl ateityje įvyksiančių pasikeitimų, neturite galimybės analizuoti duomenų įvairiais pjūviais, apskaitos sistemos nesate parengę pagal VSAFAS keliamus reikalavimus, Jums reikia sistemos, kurios augimo galimybės neribotos. Funkcionalumas: Lankstus ryšių biudžeto klasifikacijos žinynuose nustatymas ir valdymas.

  finansų valdymo galimybės

  Biudžeto plano sudarymas ir tikslinimas. Gauto asignavimo iš valstybės biudžeto atvejų fiksavimas.

  • Finansų valdymo sprendimai - Aurita
  • Finansų valdymas - Biudžeto ir finansų valdymo sistema - Asseco Lietuva

  Efektyvus įstaigai pavaldžių padalinių ar asignavimų valdytojų finansavimo apskaitos tvarkymas ir kontroliavimas. Biudžeto vykdymo pagal naudojamos finansinės klasifikacijos parametrus apskaitymas.

  Įvairiapusiška duomenų analizė. Greitas finansinių ataskaitų sudarymas ir perkėlimas į Finansų ministerijos reikalaujamas formas.

  Neribotos plėtros galimybės keičiantis naudotojų poreikiams.

  • Apskaita ir finansų valdymas
  • Mokyklos finansų valdymas: aktualijos ir patirties sklaida