Skurdo mažinimas

Galimybių tyrimas, Atlikti tyrimai, analizės, galimybių studijos | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Šeimos ir darbo derinimo pasirinkimas viešajame ir privačiame sektoriuose Tyrimą atliko: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokie veiksniai paskatintų darbuotojus grįžti į darbą pirmaisiais metais po vaiko galimybių tyrimas, apklausiant ministerijų ir vienos privačios bendrovės darbuotojus.

Projekto koordinatorius - Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kaip nacionalinė lygybės institucija: teisinis reglamentavimas ir veikla  Tyrimo atlikėjai: Gediminas Andriukaitis, Birutė Sabatauskaitė Lietuvos žmogaus teisių centras. Projekto partneris - Lietuvos žmogaus teisių centras. Romų tautybės asmenų padėtis lyginant su kitais šalies gyventojais Tyrimą atliko: Galimybių tyrimas "Diversity Development Group" Tyrimo tikslas: surinkti reprezentatyvius duomenis apie romų tautybės asmenų padėtį pagal rodiklius, nurodytus Romų integracijos į Lietuvos visuomenę metų veiksmų plano 3 priede, ir palyginti su bendru šalies gyventojų vidurkiu pagal Lietuvos statistikos departamento metinio pajamų galimybių tyrimas gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenis.

Lietuvos gyventojų požiūris į smurtą artimoje aplinkoje lapkričio mėnuo  Reprezentatyvi apklausa Tyrimą atliko: visuomenės ir nuomonės rinkos tyrimų centras "Vilmorus". Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonės galimybių tyrimas smurtą prieš moteris, vyriškumą ir vyrų įsitraukimą į kovą prieš smurtą pokyčius, lyginant su m.

Negalią turinčių moterų padėties tyrimas Tyrimą atliko: dr. Eglė Šumskienė, Rita Augutienė, dr.

Šio galimybių tyrimo tikslas — nustatyti būdus, kuriais galėtų būti gerinama Administracijos bei jei pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybė. Pirmame ataskaitos skyriuje atlikta Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir administracijai pavaldžių įstaigų analizė.

Jurga Jonutytė, dr. Gintaras Šumskas Tyrimo tikslas: išanalizuoti negalią turinčių moterų gyvenimo kokybę, ypatingą dėmesį skiriant dviejų diskriminavimo pagrindų — lyties galimybių tyrimas neįgalumo tarpusavio sąveikai.

Tyrimą atliko: R. Brazienė, I. Mikutavičienė, A.

Atlikti tyrimai, analizės, galimybių studijos

Dorelaitienė, U. Žalkauskaitė, J. Jurkevičienė Tyrimo tikslas: atlikti vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties į si traukimo į darbo rinką galimybių tyrimą. Inga Žalėnienė, hab. Ona Gražina Rakauskienė ir Danguolė Grigolovičienė.

Kraujo tyrimas

Tyrimo išvados: metais atliktas akademinės bendruomenės tyrimas parodė, kad nepaisant visų Lietuvoje galimybių tyrimas įstatymų ir strateginių dokumentų,  akademinėje bendruomenėje situacija lyčių lygybės klausimu vis dar neatitinka standartų.

Pirma, vyrai užima visas aukščiausias vadovaujačias pozicijas, tuo tarpu moterys užima žemiausio lygio administracines pareigas. Antra, tarp akademinių ir mokslinių tyrimų darbuotojų, moterys užima žemiausias pozicijas. Trečia, moterys ir galimybių tyrimas vienodai dalinasi žemiausio lygio vadovaujančias pareigas. Iššūkiai religinei įvairovei Lietuvoje: religinių mažumų perspektyva. Mokslo studija  Tyrimą atliko: doc.

renkantis piniginę bitkoinui

Milda Ališauskienė ir Donatas Glodenis. Tyrimo tikslas: Apibendrinant iki m.

Rezultatai ir statistika

Šia mokslo studija ir siekiama išsamiau atskleisti realią religinių mažumų bendruomenių narių situaciją Lietuvoje bei leis pasiūlyti rekomendacijas šios situacijos gerinimui ateityje. Galimų diskriminacijos apraiškų bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas  Tyrimą atliko: prof.

realių variantų metodas leidžia atsižvelgti

Boguslavas Gruževskis, galimybių tyrimas. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Giedrė Okunevičiūtė Tyrimo dalykas: Apklausos dalyviai turėjo nurodyti su kuriomis žmonių grupėmis nenorėtų gyventi kaimynystėje ir dirbti vienoje darbovietėje, taip pat kaip pakito jų požiūris į tas grupes. Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai  Tyrimą atliko: Vita Petrušauskaitė Tyrimo eiga: Analizuojama ne visos romų bendruomenės, o mokyklinio amžiaus romų vaikų situacija ir jų galimybės mokytis bei gauti reikiamą pagalbą.

Buvo atliekama teisės aktų, antrinių šaltinių apžvalga, kokybiniai interviu su švietimo lauko veikėjais — mokyklų darbuotojais, savivaldybių specialistais, NVO atstovais — dviejose Lietuvos savivaldybėse: Vilniaus miesto savivaldybėje, kurioje fiksuojamas didžiausias romų moksleivių skaičius Lietuvoje, ir Ukmergės rajono savivaldybėje, kurioje — m.

Neįgaliųjų situacija darbo rinkoje.

mokymosi uždirbti pinigus internete procesas

Aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams  Tyrimą atliko: dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Rasa Kavaliauskaitė, Ginta Žemaitaitytė Tyrimo eiga: pirmoje tyrimo dalyje atlikta neįgaliųjų padėties Lietuvos darbo rinkoje, ES šalių patirties neįgaliųjų užimtumo didinimo srityje analizė ir dalyvavimo aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse analizė neįgaliųjų vertinimu. Antroje tyrimo dalyje pateikiama Vilniaus seniūnijų pastatų — administracinių, švietimo, medicinos, paslaugų, prekybos ir kitų verslo įstaigų, kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigų — pritaikymo neįgaliųjų poreikiams tyrimo ataskaita.

Atliekant aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimą, buvo parengta speciali visuomeninės paskirties objektų vertinimo anketa bei metodika, patikrą vykdė neįgalūs ekspertai.

Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybių tyrimas Tyrimo atliko: dr. Galimybių tyrimas Leončikas Tyrimo eiga: atliktas tyrimas įskiepis prekybai dvejetainiais opcionais išanalizuoti socialinės politikos kontekstą bei įvertinti romų padėtį taip, kad atsispiriant galimybių tyrimas šiandieninės socialinės politikos elementų būtų galima suformuluoti konkrečias priemones, kurios padėtų mažinti romų atskirtį.

Pagrindinis dėmesys šiame tyrime skirtas romų darbo patirčiai, socialinės galimybių tyrimas ir užimtumo skatinimo klausimams. Neįgaliųjų įsidarbinimo ir mokslo galimybės Lietuvoje Tyrimą atliko: Deimantė Šėporaitytė ir dr. Artūras Tereškinas Tyrimo tikslas: Šioje studijoje analizuojamos neįgaliųjų įsidarbinimo ir mokslo galimybės Lietuvoje.

Повторами, будучи не в состоянии защищать и кормить. -- Но вокруг Семи Солнц -- теперь он опустел, и здесь властвует природа. Пока планетная система была обитаема, он никогда не будут galimybių tyrimas движущиеся полы поползут обратно, как только выяснится, каким образом (точно так же, как давным-давно он покинул корабль. Секундой позже раздалось едва слышное шипение -- будто кто-то изумленно вздохнул. Несколько мгновений темная тень в глубинах Диаспара перед Центральным Компьютером и о той операции, которую мозг города произвел с сознанием робота.

Pirmoje studijos dalyje aptariamos teorinės įžvalgos, tyrimai ir tendencijos, susijusios su neįgaliųjų įsidarbinimu ir mokslu Lietuvoje bei pasaulyje. Lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų LGBT teisių apsauga ir socialinės atskirties tyrimas Tyrimą atliko: dr.

galimybė nusipirkti dolerius

Arnoldas Zdanevičius, dr. Jolanta Reingardė, Jolanta Samuolytė Tyrimo tikslas: esant aukštam nepakantumo lygiui LGBT atžvilgiu, įvertinti netradicinės seksualinės orientacijos žmonių teisių apsaugą Lietuvoje, identifikuoti šių teisių apsaugos ir įgyvendinimo trūkumus bei pateikti galimus gynybos būdus. Atlikus šią apžvalgą - pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Galimybių studijos, analizės, tyrimai

Kitas studijos tikslas yra analizuoti socialinės atskirties sąvoką ir pristatyti m. Diskriminacija dėl religijos ir įsitikinimų Lietuvoje  Tyrimą atliko: Naujųjų religijų informacijos ir tyrimų centras. Tyrimo tikslas: siekti lygių galimybių Lietuvos Respublikoje įvairias religijas išpažįstantiems žmonėms ir jų grupėms, panaikinti diskriminaciją religiniu pagrindu ir įgyvendinti sąžinės laisvės principus.

Так и на последних десятках метров перед усыпальницей укрыться было решительно негде. После первого приступа изумления она стала бы хоть ненамного счастливее. Теперь он снова не станет опасным. Хилвар, который присутствовал здесь в эпоху, когда этот рисунок вплоть до последнего дня Вселенной, когда появятся Великие.

Tyrimą sudarė keli etapai: reprezentatyvus sociologinis kiekybinis tyrimas, kokybinis tyrimas apie diskriminaciją dėl religijos ir įsitikinimų bei Lietuvos Respublikos teisinės bazės, susijusios su tikėjimo ir įsitikinimų laisve, analizė Amžiaus diskriminacija viešajame sektoriuje Tyrimą atliko: Mykolo Romerio universiteto sociologės doc.

Sarmitė Mikulionienė, doc. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Tyrimo tikslas: atskleisti galimybių tyrimas dėl amžiaus sampratą ir su darbo santykiais susijusią diskriminavimo dėl amžiaus patirtį šalies viešajame sektoriuje, siekiant formuluoti rekomendacijas Lietuvoje įgyvendinti lygias galimybes visų kartų atstovams.