Vaizdas:Visuotinė Lietuvių enciklopedija T9.png

Pasirinkimo enciklopedija. Naršymo meniu

Jos turinys grindžiamas mokslo teorijos pasirinkimo enciklopedija praktikos argumentais ir faktais, pildomas aktualia moksline, visuomenine ir kultūrine informacija.

pasirinkimo enciklopedija

Enciklopedija prieinama įvairiais skaitymo įrenginiais visur, kur yra interneto prieiga. Naudojantis sukurtais metaduomenimis ir įvairiais filtrais galima atlikti teminę informacijos atranką, jie spartina reikalingos informacijos paiešką ir plečia jos galimybes.

Anot viešojo pasirinkimo teorijos, sprendimus dėl viešųjų išteklių paskirstymo priima nedidelė valdžioje esančių asmenų grupė, kuri vadovaujasi siaurais asmeniniais interesais ir siekia savų tikslų. Daroma prielaida, kad žmonėms rūpi tik pinigai ir sava nauda, todėl reikia sukurti mechanizmus, kurie šiuos siekius panaudotų pelnui ir uždarbiui didinti: tam reikia mažinti biurokratijąįvesti jos kontrolę ir riboti valdžios funkcijas. Viešojo pasirinkimo teorijos pagrindiniai atstovai — J. BuchananasA. DownsasW.

Enciklopedijos vidinių nuorodų I laipsnio sistemą nuorodos susieja vienas kitą papildančius enciklopedijos straipsnius papildė išorinės II laipsnio nuorodos, kurios tekstą susieja su išorinėmis duomenų bazėmis kitomis internetinėmis svetainėmis. Išplėstinės paieškos sistema leidžia vienu metu vykdyti paiešką skirtingose srityse naudojantis įvairiais nustatymais, atliekant paiešką skirtingose straipsnio dalyse ar pagal straipsnių tipus, kategorijas ir temines sritis.

Dividendinis investavimas - Kaip uždirbti iš dividendų?

Vieša enciklopedijos duomenų sklaida prasidėjo m. Prie kiekvieno puslapyje publikuojamo straipsnio yra įdiegtas skaitmeninio teksto skaitytuvas LIEPA, kuris geba perskaityti lietuvių kalba užrašytą tekstą.

Ištakos[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Svarbiausi šiuolaikiniai valdymo bruožai yra biurokratija bei technokratija tarnaujanti savo paties, o ne visuomenės interesams.

Įdiegta straipsnių tekstų dydžio keitimo funkcija, galimybė puslapio lankytojams atsiųsti pranešimą apie pastebėtą klaidą ar enciklopedijos kūrėjams siūlyti naują temą. Įgyvendinta puslapio vle.

pasirinkimo enciklopedija

Pasirinkus autorių pateikiamos aktyvios nuorodos į jo rašytus straipsnius. Sudaryta galimybė prie kiekvieno rodomo straipsnio puslapio lankytojui pasiūlyti savo nuotrauką. Puslapio vle.

Šie veiksmai prilyginami gamintojų ir vartotojų savanaudiškiems veiksmams. Racionalaus pasirinkimo teorija taikoma tiriant viešąjį sektorių, apima mikroekonomikospolitikos mokslųsociologijosfilosofijospsichologijosantropologijos tam tikras koncepcijas.

Nuo metų kuriama enciklopedijos įvairialypė terpė — prie straipsnių diegiami vaizdo ir garso įskiepiai iš LRT mediatekos, YouTube puslapio ir kitų šaltinių, išorinės nuorodos į suskaitmenintus dokumentus. Sprendimo nauda ir patrauklumas Viešos prieigos skaitmeninės VLE privalumai prieš kitus internetinės informacijos šaltinius yra informacijos patikimumas visi straipsniai pasirinkimo enciklopedija ir recenzuoti tos srities specialistųpateikimo sistemiškumas medžiaga kaupta pagal nuosekliai ir tais pačiais principais sudarytus teminius vardynus, visam pasirinkimo enciklopedija taikyti tie patys medžiagos atrankos ir kompleksinimo principaimetodinis nuoseklumas informacija pateikta remiantis tais pačiais kriterijais, žemėlapiai ir kita iliustracinė medžiaga parengta vadovaujantis tais pačiais standartaisduomenų tarpusavio pasirinkimo enciklopedija ir pasiekiamumas išplėtota nuorodų geriausios kriptografinės biržos 2020 m. Aiški enciklopedijos sandara leidžia greitai ir sklandžiai į enciklopedijos turinį integruoti naujus objektus ir prasminiais ryšiais juos susieti su jau esamais.

pasirinkimo enciklopedija

Laisvos prieigos skaitmeninę enciklopediją lietuvių kalbos vartotojai visame pasaulyje gali savarankiškai ir laisvai naudoti savišvietai ir saviugdai. Tai ypač aktualu didėjančios globalizacijos ir laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje sąlygomis. Skaitmenizuota enciklopedija, kurios ketvirtadalį turinio sudaro lituanistika, užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams padeda išlaikyti ryšį su savo Tauta ir Valstybe.

pasirinkimo enciklopedija

Daugiau dalyvių šioje kategorijoje.