Pasirinkimo teorija verslo vertinimo praktikoje

Pasirinkimo galimybių teorijos taikymas verslo vertinimo praktikoje

Įmonei Nuosavybei Turto požiūriu grindžiamos metodų grupės pagrindinė idėja yra pakeičiamumas — turtas yra vertas tiek,  kiek kainuotų jį pakeisti.

Turto ir verslo vertinimo metodai, jų klasifikavimas ir taikymo sritys bei procedūra

Dėl šios grupės metodų specifikos jų taikymas verslo vertinime yra labai ribotas ir dažnai apsiribojama jo naudojimu žemutinėms vertės riboms nustatyti. Investicinio pobūdžio literatūroje šie metodai neminimi tarp metodų taikytinų verslo vertinimui, nes jie paprastai labai planuoti prekybą opcionais ir netiksliai nustato įmonės vertę.

Papildomai reikia įvertinti nematerialaus turto vertę. Turtiniu požiūriu grindžiami metodai ignoruoja vertinamos įmonės augimo, plėtros ir vystymosi  galimybes bei jų vertę.

Pasirinkimo teorijos taikymas verslo vertinimo praktikoje

Rinkos požiūriu arba palyginimais pagrįstos metodų grupės pagrindiniai privalumai siejami su kapitalo rinka. Verslo vertė nustatoma atsižvelgiant į rinkoje susiformavusias vertes.

Taip pat dažnai minimi iš pirmo žvilgsnio akivaizdūs privalumai, tokie, kaip paprastas, daug skaičiavimų ir prognozių nereikalaujantis ir nesudėtingas jų taikymas. Vis gi visi šie privalumai nėra vienareikšmiai, o dalies jų negalima priskirti pasirinkimo galimybių teorijos taikymas verslo vertinimo praktikoje metodų grupei, jei jie yra taikomi atsižvelgiant į visus vertinimo aspektus. Vienas iš svarbiausių šiems metodams būdingų trūkumų kyla iš jų pagrindinio principo — palyginamo objekto radimo.

Pasirinkimo teorija verslo vertinimo praktikoje

Palyginamas objektas apibrėžiamas kaip esantis tame pačiame sektoriuje ir turintis panašias augimo ir rizikos charakteristikas, kaip ir vertinamas.

Šios sąlygos yra būtinos, kad palyginimas būtų patikimas, tačiau realybėje tokias įmones surasti labai sunku, o atskiruose sektoriuose net neįmanoma.

Pajamų požiūriu grindžiama metodų grupė yra populiariausia ir dažniausiai naudojama vertinant verslą, nes ji sąlyginai turi mažiau trūkumų. Kaip vienas iš didžiausių šių metodų privalumų pabrėžtinas jų investicinis požiūris į įmonę bei gebėjimas įvertinti įmonės ateities galimybes.

ilga ir trumpa pasirinkimo padėtis

Tiek kapitalizacijos, tiek ir diskontavimo technika turi daugybę atmainų, tačiau  1 lentelėje pateikti dažniausiai taikomi ir analizuojami metodai. Taikant visus pajamų požiūriu grindžiamus metodus turi būti vertinamas augimas.

Įmonės augimas retai būna stabilus ir pagal jo kitimą diskontavimo modelis turėtų būti skaidomas į sudedamąsias dalis.

Tačiau atskirų augimo lygių išskyrimas neišsprendžia visų problemų. Viena iš pagrindinių problemų, kai numatoma, kad augimas bus nestabilus, o kintantis per du ar tris etapus, nustatyti neįprasto augimo periodo trukmę.

Taip pat reikia įvertinti, kad augimo pokyčiai vyksta palaipsniui, o ne staigiai krintant ar kylant.

Nors diskontavimo metodų skaidymas į kelias sudedamąsias pagal augimo pokyčius suteikia galimybę tiksliau juos įvertinti nustatant įmonės vertę, tačiau kartu reikalauja daugiau prognozių kiekvienai sudedamajai nustatant parametrus. Papildomų prognozių paklaidos gali nusverti tikslumą ir lankstumą, kurį suteikia papildomų sudedamųjų įtraukimas į modelį. Atsižvelgiant į modelių lankstumo teikiamus privalumus ir papildomo prognozavimo paklaidų poveikį vertintojas subjektyviai, naudodamasis visomis savo žiniomis ir nuojauta turi  pasirinkti tinkamiausią derinį.

Kaip jau minėta, lyginant įvairių šalių vertinimo teorijas galima įžvelgti skirtumų parenkant turto vertinimo metodus.

prekybos patarėjo kanalo robotas

Vokietijoje įstatymų leistinas rinkos vertės nustatymo metodas yra vienintelis lyginamosios vertės metodas Vergleichswertverfahren.

Tas pats būdinga ir anglosaksų turto vertinimo sistemai. Čia rinkos vertei taip pat yra taikomas lyginamosios vertės metodas Direct Value Comparison Method.

Pagal anglosaksiškąjį metodą atkuriamoji vertė nėra taikoma prie rinkos sąlygų.

Nekilnojamojo pasirinkimo galimybių metodas verslo vertinime

Tarptautiniai turto vertinimo standartai nurodo, kad dažniausiai rinkos vertei nustatyti naudojami pardavimo kainų palyginimo, kapitalizuotų pajamų arba diskontuotų pinigų srautų ir kaštų metodai kaštų metodas gali būti taikomas ir nesustatant rinkos vertės. Metodų taikymo procedūras ir tvarką, taip pat turto vertės, kaip metodų arba jų derinių taikymo rezultato, charakteristikas ir sąlygas nustato turto vertinimo standartai.

Lietuvos Respublikos turto vertinimo sistemą reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose vertinimo metodo parinkimas vienai ar kitai vertei nustatyti yra pakankamai laisvai traktuojamas, rinkos vertė gali būti nustatoma faktiškai be jokių apribojimų pasirenkant norimą pvz.

Apžvelgus vertės bei vertinimo teorijos pagrindus, galima teigti, kad kiekviena nacionalinė rinka pateikia šiek tiek savitą metodiką, kuri aprobuota nacionalinės rinkos įstatymų bazės ir susiklosčiusių tradicijų. Pasirinkimo galimybių teorijos taikymas verslo vertinimo praktikoje, kuriančiai ir tobulinančiai turto ir verslo vertinimo metodologiją ar perimančiai kitos nacionalinės ar tarptautinės rinkos vertinimo metodologijos elementus, aktualu žinoti visas teisines, ekonomines, socialines, politines aplinkybes, kurios formuoja kiekvieną nacionalinę rinką.

„freebtcon“ pajamos