Strategijų praktika pagal galimybes,

realių galimybių riba

Finansavimo skyrimas Finansavimo tikslas Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje. Finansuojamos veiklos Remiamos veiklos 1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį: 1.

lengvas ir prieinamas uždarbis

Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje: 2. Bendruomenės verslumui didinti t.

cs go dvejetainiai variantai

Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1—3 punktuose nurodytų veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir ar jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas taip pat bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis ; šiame punkte nurodytas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas suprantamas kaip  bendradarbiavimo forma, kuri lanksčiais ryšiais jungia bendrus tikslus turinčias organizacijas, asmenis, jų grupes ir įgalina juos dalintis informacija, žiniomis, patirtimi ir ar kitais būdais telktis vardan bendro tikslo.

Savanoriškos veiklos skatinimas taip pat savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir savanorius priimančių organizacijų konsultavimas, informavimasatlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikia 1—4 punktuose nurodytoms strategijų praktika pagal galimybes vykdyti; šiame papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent viena iš 1—4 punktuose nurodytų veiklų.

Praktikos galimybių strategijos.

Galimi pareiškėjai 1. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje; projektų, apimančių 3 punkte nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir ar savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t.

kaip peržiūrėti žetoną

Savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis 3 punkte nurodytas veiklas. Atkreipiame dėmesį, kad teikti paraiškas gali tik tie pareiškėjai, kurie yra įtraukti į jau patvirtintus miesto vietos veiklos grupės projektų sąrašus. Nauji sąrašai negali būti sudaromi, taip pat negali būti atrenkami nauji pareiškėjai.

uždarbio internete apžvalga